ปัญญาประดิษฐ์ค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับโรค

รูปแบบของข้อมูลการแสดงออกของยีนจำนวนมากและค้นหากลุ่มของยีนที่เกี่ยวข้องกับโรควิธีการดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการรักษาด้วยยาที่มีความแม่นยำและการรักษาเป็นรายบุคคลเป็นเรื่องปกติเมื่อใช้โซเชียลมีเดียว่าแพลตฟอร์มแนะนำคนที่คุณอาจต้องการเพิ่มเป็นเพื่อน ข้อเสนอแนะนั้นขึ้นอยู่กับคุณและบุคคลอื่นที่มีผู้ติดต่อทั่วไปซึ่งบ่งชี้ว่าคุณอาจรู้จักซึ่งกันและกัน

ในทำนองเดียวกันนักวิทยาศาสตร์กำลังสร้างแผนที่เครือข่ายชีวภาพขึ้นอยู่กับว่าโปรตีนหรือยีนต่างกันมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร นักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังการศึกษาใหม่ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการตรวจสอบว่าเป็นไปได้ที่จะค้นพบเครือข่ายทางชีวภาพโดยใช้การเรียนรู้ลึกซึ่งหน่วยงานที่เรียกว่าเครือข่ายประสาทเทียม ได้รับการฝึกฝนโดยข้อมูลการทดลอง เนื่องจากเครือข่ายประสาทเทียมเป็นเลิศในการเรียนรู้วิธีการค้นหารูปแบบในข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมหาศาลจึงถูกนำมาใช้ในแอปพลิเคชันเช่นการจดจำรูปภาพ เรามีการใช้การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับโรคนี่เป็นวิธีที่ทรงพลังมากในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาจำนวนมหาศาลหรือข้อมูลขนาดใหญ่